Объявления сайта

  Chess club

  by Nursultan Khaimuldin -
  Dear students of the 1st course
  If you want to be in the Chess club, please fill in your Fullname to the link below.
  You will have an opportunity to participate in the chess club instead of physical culture.

  Chess club

  Information about debate

  by cin cout -

  On September 16, the iOS 14 update was released, which pleased many users.

  In this regard, we decided to find out which software our students prefer more IOS or Android and organize an online debate among students.

  The debate will be held in 1x1 mode between two of the most experienced players of our University.

  Subject: IOS vs Android. Which is better?
  Language: Russian
  Location: Microsoft Teams
  Time: September 23, 18:00

  The link will be available on the day of the event.  16 қыркүйекте iOS 14 жаңартуы шығып, көптеген пайдаланушыларды қуантты.
  Осыған байланысты біз студенттеріміз қандай бағдарламалық жасақтаманы көбірек таңдайтынын біліп, студенттер арасында онлайн пікірталас ұйымдастыруға шешім қабылдадық.

  Пікірталас біздің университеттің ең тәжірибелі екі ойыншысы арасында 1X1 режимінде өтеді.

  Тақырыбы: IOS vs Android. Қайсысы ұтымды?
  Өткізу тілі: орыс
  Орын: Microsoft Teams
  Уақыты: 23 қыркүйек 18: 00 


  Сілтеме өткізілген күні қолжетімді болады.


  16 сентября вышло обновление IOS 14, котрое порадовало многих пользователей.

  В связи с этим мы решили узнать какое программное обеспечение больше предпочитают наши студенты IOS или Android и организовать онлайн дебаты среди студентов.

  Дебаты пройдут в режиме 1 Х 1 между двумя самыми опытными игроками нашего университета.

  Тема: IOS vs Android. Что лучше?
  Язык проведения: русский
  Место: Microsoft Teams
  Время: 23 сентября 18:00 

   

  Ссылка:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2MwMDVkNzgtMjgxYy00YjY2LThmMzUtNDk1NjU0YWIyYjlk@thread.v2/0?context=%7b"Tid"%3a"158f15f3-83e0-4906-824c-69bdc50d9d61"%2c"Oid"%3a"c38e632b-e1c2-47ab-943a-d79dca561dda"%2c"IsBroadcastMeeting"%3atrue%7d  Older topics...